Ingatlan eladás-vásárlás?

MI SEGÍTHETÜNK

 • Tulajdoni lap beszerzése, ingatlan jogi helyzetének teljeskörű tisztázása; terhek, széljegyek vizsgálata;

 • az ingatlan esetleges tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során a jogi képviselet ellátása;

 • szerződő felek szerződési szándékának feltérképezése, egyeztetés a szerződés tartalmi kérdéseiről;

 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás;

 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése és ellenjegyzése; esetlegesen szükségessé váló egyéb okiratok megszerkesztése;

 • Ajándékozási szerződés készítése;

 • Haszonélvezeti jog alapítása;

 • Bérleti szerződés készítése;

 • név-, és lakcímváltozás földhivatali bejelentése;

 • NAV adatlap kitöltése és benyújtása; szerződéshez kapcsolódó letétkezelés; Földhivatal előtti képviselet ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig;

 • külföldi vevő esetében jogi képviselet ellátása a szükséges engedély beszerzése érdekében;

 • ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó jogi dokumentáció elkészítése;

 • új építésű ingatlan vásárlása esetén az eladó ügyvédje által készített Ingatlan adásvételi szerződés véleményezése, a vevő érdekeinek képviselete;

 • Tervezési szerződés, Építési szerződés készítése, véleményezése;

 • építésjogi engedélyezési, bejelentési eljárásban jogi képviselet;

 • ingatlanközvetítő vállalkozások részére teljeskörű tanácsadás, alkalmazandó dokumentumok elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése;

 • problémás ingatlanok kezelése;

 • társasházakkal kapcsolatos jogi képviselet (társasházak alapítása, állandó képviselete, alapító okirat készítése, módosítása, SZMSZ készítése, házirend készítése, fizetési meghagyásos eljárásban képviselet, új építésű társasházaknál hibás teljesítés miatt perbeli képviselet. társasházi közgyűlési határozatok megtámadása, jelzálogjog bejegyzése, törlése társasházi albetétekre vonatkozóan.

PARTNERÜNK A MINŐSÉGBEN